วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความไม่ประมาท

          
สิ่งที่เป็นความลับ มักจะไม่เป็นความลับเสมอไป...
สิ่งใดที่เป็นความจริง มักจะเป็นความจริงอยู่วันยันค่ำ...
สิ่งใดพบโดยความบังเอิญ ก็เป็นความไม่บังเอิญเช่นกัน...
สิ่งใดที่คิดว่ามั่นใจ หรือคิดว่า เป็นความมั่นใจ ก็เป็นชะล่าใจเช่นกัน...
สิ่งที่เชื่อใจ คือ การปฎิบัติตัวให้ไว้ใจเช่นกัน...